top of page

Bộ 6 tua vít - Kiểu dáng tay cầm Total  mới
Chất liệu thép 40Cr. Đuôi tròn
Gồm 1 cái SL5X75mm -1 cái  SL5X100mm  
1 cái SL6X150mm - 1 cái PH1X75mm - 1 cái PH1X100mm 
1 cái PH2X150mm. Đóng gói trong móc treo nhựa. 20/T

THTDC250601 - Bộ 6 Tua Vít Dẹp & Bake

bottom of page