top of page

Bộ 4 tua vít - Kiểu dáng tay cầm Total  mới
Chất liệu thép 40Cr. Đuôi tròn
Gồm 1cái SL5X100mm,1cái SL6X150mm.

1cái PH1X100mm, 1cái PH2X150mm.

Đóng gói trong móc treo nhựa. 30/T

THTDC250401 - Bộ 4 Tua Vít Dẹp & Bake

bottom of page