top of page

Bộ 2 tua vít - Kiểu dáng tay cầm Total  mới
Chất liệu thép 40Cr. Đuôi tròn
Gồm 1 cái SL6X125mm  và  1 cái  PH2X125mm
Đóng gói trong móc treo nhựa. 30/T

THTDC250201 - Bộ 2 Tua Vít Dẹp & Bake

bottom of page