top of page

Chất liệu thép 40Cr, PH2, đuôi tròn

Đường kính trục tua vít: 6.0 mm,

Chiều dài: 125mm

Đóng gói trong túi nilon

THTDC2256 - Tua Vít Bake

bottom of page