top of page

Bộ 59 công cụ đồ nghề:

12 chìa khóa kết hợp size:

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22mm;

8 cái vít size:

SL3x75mm,4x100mm,5x125mm,6x100mm,8x200mm,

PH1x80mm,Ph2x100mm,PH3x200mm;

18 đầu cắm 6 cạnh 1/2" size:

8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm;

1 đầu vặn ratchet 1/2", 45T;

2 thanh mở 1/2": 125mm (5") 7 250mm(10");

2 đầu cắm Spark plug 1/2" Dr. 16mm & 21mm;

1 khớp nối 1/2",

1 tay cầm linh hoạt 1/2" Dr. 375mm;

1 kiềm kết hợp 8";

1 kiềm mũi dìa 6";

1 kiềm cắt xéo 7";

1 đầu vặn 10";

1 vặn khóa hàm cong 10";

9 cái khóa lục giác 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm.

Đóng gói EVA+ hộp thép + hộp màu

1bộ / T

THTCS12591 - Bộ 59 Công Cụ Trong Hộp Đồ Nghề

bottom of page