top of page

Chiều dài: 200mm,

Gồm:

1 giũa sắt hình dẹp,

1 hình bán nguyệt,

1 hình tròn,

1 hình tam giác,

1 hình vuông - 10/T

THT918516 - Bộ Giũa Sắt

bottom of page