top of page

Độ rộng cọ: 1.5 inch, dùng để sơn dầu,

Thiết kế tay cầm nhựa độc đáo, độ dài lông cọ: 45mm,

Độ dày lông cọ: 11mm

THT846156 - Cọ Sơn 1.5 Inch

bottom of page