top of page

Độ rộng cọ: 1 inch, dùng để sơn dầu,

Thiết kế tay cầm nhựa độc đáo, độ dài lông cọ: 45mm,

Độ dày lông cọ: 10mm

THT846016 - Cọ Sơn 1 Inch

bottom of page