top of page

Kích thước cọ chải: 4 inch ( 100*30 mm),

Chiều dài sợi  chải: 70mm,

Độ rộng: 28mm

THT84100306 - Cọ Chải 4 Inch

bottom of page