top of page

Tay cầm gỗ chất lượng cao,

Độ rộng: 3 inch,

Chiều dài sợi lông cọ: 64mm,

Độ dày: 18mm, - 120/T

THT84032 - Cọ Sơn 3 Inch (Tay cầm gỗ)

bottom of page