top of page

Kích thước: 6 inch/160mm,

Tay cầm nhựa - 60/T

THT82616 - Bay Lát Gạch 160mm

bottom of page