top of page

Đầu búa rìu nặng: 800g, chiều dài: 390mm

Chịu nhiệt, thép carbon 45# - 12/T

THT788006 - Búa Rìu

bottom of page