top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#                               
đầu búa nặng: 600 g - 12/T

THT786006 - Búa Rìu

bottom of page