top of page

Đầu búa rìu nặng: 1250g, chiều dài: 700mm,  

Chịu nhiệt, thép carbon 45# - 8/T

THT7812506 - Búa Rìu

bottom of page