top of page

Đầu búa rìu nặng: 1000g, chiều dài: 430mm,  

Chịu nhiệt, thép carbon 45# - 12/T

THT7810006 - Búa Rìu

bottom of page