top of page

45% là cao su tự nhiên, mềm dẻo                        
đầu búa nặng: 220 g - 40/T

THT76836 - Búa Cao Su

bottom of page