top of page

Trọng lượng: 12LB, chịu nhiệt , thép carbon 45#, chiều dài: 900 mm - 4/T

THT750516 - Búa Tạ

bottom of page