top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#                               
đầu búa nặng: 1300 g - 12/T

THT74486 - Búa Đầu Tròn

bottom of page