top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#                               
đầu búa nặng: 660 g - 18/T

THT74246 - Búa Đầu Tròn

bottom of page