top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#                               
đầu búa nặng: 450 g - 18/T

THT74166 - Búa Đầu Tròn

bottom of page