top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#                               
đầu búa nặng: 220 g - 36/T

THT7386 - Búa Nhổ Đinh

bottom of page