top of page

Búa nhổ đinh kiểu Anh 
Kích thước: 27mm
Đầu búa được tôi luyện
Chịu nhiệt, thép carbon 45 #

THT73227 - Búa nhổ đinh kiểu Anh 27mm

bottom of page