top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#, đầu búa nặng: 2000 g - 8/T

THT7220006 - Búa Tạ

bottom of page