top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#, đầu búa nặng: 1500 g - 12/T

THT7215006 - Búa Tạ

bottom of page