top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45# , đầu búa nặng: 1000 g - 12/T

THT7210006 - Búa Tạ

bottom of page