top of page

Trọng lượng: 5kg, chịu nhiệt , thép carbon 45#, chiều dài: 900 mm - 4/T

THT720516 - Búa Đá

bottom of page