top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#                               
đầu búa nặng: 560 g - 12/T

THT7143206 - Búa Nhổ Đinh

bottom of page