top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#,

Đầu búa nặng: 300 g - 56/T

THT713006 - Búa Đinh Đầu Dẹp & Vuông

bottom of page