top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#, đầu búa nặng: 200 g - 48/T

THT712006 - Búa Đinh Đầu Dẹp & Vuông

bottom of page