Chịu nhiệt, thép carbon 45#, đầu búa nặng: 2000 g - 12/T

THT7120006 - Búa Đinh Đầu Dẹp & Vuông