top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#,

Đầu búa nặng: 100 g - 48/T

THT711006 - Búa Đinh Đầu Dẹp & Vuông

bottom of page