top of page

Kích thước đế xoay: 8 inch,

Trọng lượng: 21 kg,

Lực kẹp tối đa: 2500 KGS,

Đóng gói hộp carton 

THT6186 - Ê Tô Kẹp

bottom of page