top of page

Kích thước đế xoay: 6 inch,

Trọng lượng: 11.2 kg,

Lực kẹp tối đa: 1600 KGS,

Đóng gói hộp carton 

THT6166 - Ê Tô Kẹp

bottom of page