top of page

Kích thước đế xoay: 4 inch,

Trọng lượng: 6.7 kg,

Lực kẹp tối đa: 1300 KGS,

Đóng gói hộp carton 

THT6146 - Ê Tô Kẹp

bottom of page