top of page

Chất liệu: M42+D6A,

Số lượng răng: 24T,

Kích thước: 300mm (1/2''), 100 lưỡi/hộp,

Đóng gói trong họp nhựa

THT571246 - Lưỡi Cưa Thép Kim Loại

bottom of page