top of page

Chiều dài: 500mm/20 inch,

Chất liệu: Taiwan SK5 7TPI,

Răng cưa chịu nhiệt tốt, tay cầm mềm dẻo, cưa nhanh.

THT55206D - Cưa Tay Lá Liễu 20" (Loại Cao Cấp)

bottom of page