top of page

Chiều dài: 193mm, Đường kính cắt: 3-42mm - 48/T

THT53425 - Dao Cắt Ống Nhựa PVC

bottom of page