top of page

Cắt 1 lần, chiều dài: 210mm, Đường kính cắt: 3-35mm, Chất liệu bằng nhôm - 72/T

THT53351 - Dao Cắt Ống Nhựa PVC

bottom of page