top of page

Tay cầm bằng hợp kim nhôm
Kích thước lưỡi: 61x19mm
Với lưỡi dao SK5
Đóng gói bằng vỉ đôi "

THT5136138 - Dao rọc xếp (nâng cấp từ mã THT513613)

bottom of page