top of page

Kích thước lưỡi dao: 61x19mm, lưỡi SK5, kèm theo 5 lưỡi
- 72/T

THT513613 - Dao Rọc Xếp

bottom of page