top of page

Kích thước lưỡi: 61x19mm, kèm 5 lưỡi SK5 - 72/T

THT512614 - Dao Đa Năng

bottom of page