top of page

Kích thước lưỡi: 61 x 19 mm,

Kèm 6 lưỡi - 72/T

THT512611 - Dao Rọc Giấy Đa Năng

bottom of page