top of page

Kèm 1 lưỡi SK5, khóa tự động,

Kích thước lưỡi: 18mm(L)x100mm(W),

Thân nhôm, chiều dài: 158mm - 144/T

THT5121801 - Dao Rọc Giấy 158mm (Thân Nhôm)

bottom of page