top of page

Kích thước lưỡi: 18mmx100mm
Kèm theo 1 lưỡi dao chất liệu SK5 - Chiều dài:173mm
Với nút nhấn phẳng, đóng gói bằng thẻ trượt. 96/T

THT511816 - Dao Rọc Giấy 173mm

bottom of page