top of page

Kích thước lưỡi: 18mm x 100mm

Chiều dài: 158 mm

THT511802 - Dao Rọc Giấy 158mm

bottom of page