top of page

Size:13"/330mm,

Chất liệu: SK5, 7TPI,

Răng cưa chịu nhiệt - 36/T

THT5113306 - Cưa Cành Cầm Tay Lưỡi Cong

bottom of page