top of page

Size: 198mm,  lưỡi dao thép đặc biệt, độ dày: 2.5mm, tay cầm gỗ - 72/T

THT51082 - Dao Tuốt Dây Điện Lưỡi Cong

bottom of page