top of page

10*8*142mm
13*10*152mm
16*13*172mm
Chất liệu:CR-V - 24/T

THT42K0301 - Bộ 3 Đục Dẹp Nhọn

bottom of page