top of page

Độ rộng đầu đục: 4 mm,

Độ rộng tay cầm: 18 mm ,

Chiều dài 300 mm,  

Nguyên liệu: Thép carbon 45#

THT4221226 - Đục Bê Tông Nhọn (Dài 300mm)

bottom of page