top of page

Độ rộng đầu đục: 4 mm,

Độ rộng tay cầm: 16 mm ,

Chiều dài 250 mm,

Nguyên liệu: Thép carbon 45#

THT4221026 - Đục Bê Tông Nhọn (Dài 250mm)

bottom of page